Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Global Health EDCTP3 2023 info day


Začiatok: 12. 04. 2023 13:00

Koniec: 12. 04. 2023 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EDCTP

Miesto konania: online
V súvislosti s pripravovaným pracovným programom na rok 2023 a novými výzvami organizuje Európske partnerstvo pre svetové zdravie EÚ-Afrika (European Partnership for EU-Africa Global Health) informačné podujatie, na ktorom podrobnejšie predstaví obsahové zameranie výziev a podmienky na zapojenie sa.

Predbežné témy:

  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-01: Global Health EDCTP3 Training Networks – Clinical Research Fellowships
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-02: Funding to successfully finalise EDCTP2-funded clinical trials that were negatively impacted by the COVID-19 pandemic
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023- 01-03: Implementation research/real life assessment of existing interventions in women and children’s health
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023- 01-04: Research to rapidly evaluate interventions on Ebola outbreaks in sub-Saharan Africa
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-01-05: Strengthening ethics and regulatory capacity
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-02-01-two-stage: Improving modes of delivery, deployment, and uptake of vaccines through phase IV/implementation research
  • HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2023-02-02-two-stage: Advancing point-of-care diagnostics to the market

Infodeň sa uskutoční online dňa 12. apríla 2023 v čase 13:00 – 15:00 h.

Bližšie informácie, program podujatia a registrácia sú dostupné na stránke infodňa.

Draft topic texts 2023

Záznam z infodňa, 1. časť (23. marec 2023)

edctp id

Európske partnerstvo pre svetové zdravie EÚ-Afrika je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny. Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

Zdroj: EDCTP, 29.3.2023, mob

Pridať do Google Calendar