Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Gender equality in European Research, Innovation and Higher Education: How to enhance scientific excellence through Gender Equality Plans?


Začiatok: 10. 03. 2022 10:00

Koniec: 10. 03. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Styčné kancelárie SLORD, LINO, PolSCA, CZELO v Bruseli
Európska únia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach a oblasť výskumu a inovácií nie je výnimkou. Napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú mnohé systémové bariéry, ktoré bránia dosiahnutiu optimálnej rodovej rovnosti vo výskume a inováciách.

Správa She Figures 2021 poskytuje údaje a analýzy pre približne 88 ukazovateľov, ktoré monitorujú stav rodovej rovnosti vo výskume a inováciách v celej Európe. Ukazuje sa, že ženy predstavujú menej ako štvrtinu samostatne zárobkovo činných osôb v oblasti vedy a techniky a informačných a komunikačných technológiách (IKT).

Rodová rovnosť je dnes integrovaná súčasť programu Horizont Európa, o čom svedčí zavedenie plánov rodovej rovnosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

S cieľom prispieť k tomuto vývoju organizujú styčné kancelárie CZELO, LINO, PolSCA a SLORD dňa 10. marca 2022 online podujatie s názvom “Rodová rovnosť v európskom výskume, inováciách a vysokoškolskom vzdelávaní: Ako zvýšiť excelentnosť výskumu pomocou plánov rodovej rovnosti?“. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť prehľad o najnovšom vývoji v oblasti politiky rodovej rovnosti v EÚ. Taktiež bude prezentovaný najnovší vývoj a ilustračné príklady z Česka, Litvy, Poľska a Slovenska.

Podujatie otvorí Mina Stareva, vedúca sektoru politiky rodovej rovnosti Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie. Slovensko bude na podujatí reprezentovať doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., zástupca riaditeľky Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Registrácia

Účasť je bezplatná, na podujatie sa prosím zaregistrujte. Registrácia bude otvorená do 8. marca 2022. Odkaz na pripojenie bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom 9. marca 2022.

Program podujatia na stiahnutie tu.

Všetky informácie nájdete aj na webstránke podujatia tu.

Zverejnené 22.2.2022, slord

Pridať do Google Calendar