Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Financovanie inovatívnych firiem z programu HORIZONT EURÓPA


Začiatok: 22. 11. 2022 09:00

Koniec: 22. 11. 2022 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: SBA - Slovak Business Agency

Miesto konania: online
Hľadáte spôsob ako získať financie na vaše inovatívne podnikateľské nápady? Je pre vás náročné zorientovať sa v spleti výziev a informácii publikovaných na úrovni Európskej komisie? Účasťou na seminári vám dávame možnosť porozumieť danej problematike a zvoliť si správne zdroje financovania vašich nápadov.

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR:

Bratislavský kraj

Ostatné kraje

Kedy a kde?                  

22. 11. 2022 od 9:00 – 13:00 hod. – Online

Čo sa dozviete?

  • informácie týkajúce sa  programu Horizont Európa,
  • Európska rada pre inovácie (EIC) a jej portfólio schém: od základného výskumu až po úspešné škálovanie,
  • spoločné výskumno-inovačné projekty v tematických pilieroch, EIT a partnerstvá, kaskádové financovanie z H2020 pre inovačné produkty: od vývoja až na trh,
  • kto je oprávnený žiadateľ v rámci nástroja EIC Accelerator v Horizonte Európa a čo EK očakáva, proces prípravy návrhov, hodnotenie, výber + ukážky úspešných projektov,
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency a z iných zdrojov.

Vašim lektormi budú:

Peter Szuttornárodný kontaktný bod programu Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy“ v CVTI SR. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Ivan Filus –  inovačný expert, konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie a Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Vo firme BIC Bratislava sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Účasť je bezplatná.

31.10. 2022

Pridať do Google Calendar