Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

F2F Health Matters – Panoráma európskych podporných nástrojov pre ázijské trhy


Začiatok: 25. 02. 2022 09:00

Koniec: 25. 02. 2022 11:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: F2F Health Matters (COSME go international) - Bioeconomy Cluster
Bioeconomy Cluster je partnerom v projekte F2F Health Matters (COSME go international), ktorý je zameraný na poskytnutie podpory pre MSP v oblasti internacionalizácie, teda na podporu exportu na vybrané trhy (Japonsko, Kanada, Emiráty, Južná Kórea, Vietnam). Projekt realizuje 5 európskych klastrov: Wagralim (BE), Valorial (FR), Clusaga (ES), InovCluster (PT), Bioeconomy Cluster (SK).

V rámci projektu partneri organizujú podujatie, ktorého cieľom je poskytnúť prehľad o dostupných európskych podporných nástrojoch pre vstup na ázijské trhy.

Cieľovou skupinou sú MSP v sektore zdravých potravín, biologických produktov a riešení.

Podujatie F2F Health Matters – Panoráma európskych podporných nástrojov pre ázijské trhy sa uskutoční 25. 2. 2022 v čase 9.00 – 11.00 CET online.

Program:

  • IPR South Asia Help Desk – bezplatná podpora pre MSP v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva v krajinách juhovýchodnej Ázie.
  • Enterprise Europe Network – poradenstvo v oblasti európskeho práva, rozvojová pomoc pre projekty v oblasti inovácií a internacionalizácie.
  • Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom – podpora všetkých foriem priemyselnej, obchodnej a investičnej spolupráce medzi EÚ a Japonskom.
  • F2F Health Matters – európsky projekt poskytujúci podporu pre vstup na trhy vybraných ázijských krajín (Vietnam, Japonsko, Južná Kórea) – s možnosťou zapojenia slovenských MSP!
  • Interaktívna diskusia

Registrácia (najneskôr do 24.2.2022)

Všetky informácie o podujatí sú zverejnené aj na webe siete EEN

Jazyk podujatia: anglický

Kontakt pre bližšie informácie: Bioeconomy Cluster, info@bioeconomy.sk

zdroj: Bioeconomy Cluster, 25.1.2022, nakh

Pridať do Google Calendar