Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky týždeň regiónov a miest


Začiatok: 11. 10. 2021 09:00

Koniec: 14. 10. 2021 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO)

Miesto konania: online
Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) sa uskutoční 11. -14.10. 2021 a ide o najväčšie podujatie venované regionálnej politike, ktoré každoročne Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). Stala sa z neho jedinečná platforma na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, predstaviteľov samospráv, odborníkov a akademického sektora.

V roku 2021 sa uskutoční už 19. ročník Európskeho týždňa regiónov s heslom: ‘Together for Recovery’ vo virtuálnej podobe.

Témy ročníka:

  • Cohesion: from emergency to resilience,
  • Green transition: for a sustainable and green recovery,
  • Digital transition for people,
  • Citizens’ engagement for an inclusive, participative and fair recovery.

Začiatkom októbra sa viac ako 9 000 účastníkov – vrátane vyše tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – stretne v Bruseli na podujatí zameranom na regionálny a miestny rozvoj, ktoré zahŕňa viac než 300 pracovných zasadnutí, výstav a stretnutí určených na nadväzovanie kontaktov. Semináre a diskusie organizujú tri kategórie partnerov:

  • regionálne partnerstvá zložené z európskych regiónov a miest,
  • partneri z radov inštitúcií EÚ,
  • podniky, finančné inštitúcie, miestne a celoeurópske združenia,
  • Účastníci a rečníci sa presúvajú medzi rôznymi miestami konania podujatí v Bruseli: priestormi, kde sa konajú konferencie, sídlami regionálnych partnerov, zastúpeniami členských štátov a pod.

CINEA at #EURegionsWeek

CINEA at #EURegionsWeek

Nenechajte si ujsť virtuálny stánok Európskej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie, kde sa môžete stretnúť s kolegami a úradníkmi EK zodpovednými za jednotlivé programy riadené agentúrou (napr. Horizont Európa, LIFE GEF…). Dňa 2. 10. 2021 od 9:30 – 10:30 sa koná seminár k programu LIFE s názvom “Green transition: the LIFE programme supports public authorities”

Cinea promo

Účasť na podujatí je bezplatná.

Registrácia je otvorená.

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako účastník alebo partner podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest.

Prihláste sa na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa regiónov a miest.​

Viac informácií k téme v Horizonte Európa u príslušného NCP.

Zdroj: CINEA, EK, zverejnené 20.9.2021, mit

Pridať do Google Calendar