Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky týždeň mobility 2021


Začiatok: 16. 09. 2021 00:00

Koniec: 22. 09. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK
Európsky týždeň mobility , ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2021, je hlavnou kampaňou Európskej komisie na popularizáciu a zvyšovanie povedomia o udržateľnej mobilite v mestách. Kampaň je všeobecne uznávaná ako hybná sila smerom k udržateľnej doprave v Európe aj mimo nej. Podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a inovatívnych, zelených a inteligentných riešení v doprave. Týždeň vyvrcholí hlavným podujatím – “Dňom bez áut“, ktoré sa bude konať 22. septembra 2021. Čoraz viac miest sa pripája k tejto iniciatíve a využíva tento týždeň na podporu novej dopravnej infraštruktúry a technológií, organizuje podujatia a kampane pre verejnosť. Do kampane sa zapojí 56 slovenských miest.

European mobility week 2021

Kontakt v SR pre príslušnú tému v programe Horizont Európa.

Zdroj: mobilityweek.eu, 26.4.2021, mit

Pridať do Google Calendar