Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske dni bezpečnosti vlakovej dopravy 2021


Začiatok: 14. 06. 2021 09:00

Koniec: 16. 06. 2021 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: European Railway Agency, Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ

Miesto konania: Porto

Štát: Portugalsko
V dňoch 14. až 16. júna 2021 sa uskutoční podujatie s názvom „European Rail Safety Days“. Podujatie, ktoré sa uskutoční v Porte, organizuje Agentúra EÚ pre železnice (ERA) v spolupráci s nadchádzajúcim portugalským predsedníctvom Rady EÚ.

Cieľom Európskych dní bezpečnosti vlakovej dopravy je ponúknuť inšpiráciu a príležitosti na vytváranie kontaktov a zdieľanie vedomostí v priemysle. Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť pre európskych vedúcich zamestnancov železníc a profesionálov stretnúť sa a spoločne uvažovať o vývoji bezpečnosti v rámci odvetvia i mimo neho. Zdieľanie medziodvetvových poznatkov na podporu kultúrnych zmien je prvoradé na dosiahnutie cieľa Európy ako svetového lídra v oblasti bezpečnosti železníc.

Témy konferencie budú:

  • Kultúrne zmeny – spoločné porozumenie európskeho modelu kultúry bezpečnosti železníc a jeho použitia ako rámca na dosiahnutie udržateľného a bezpečného výkonu;
  • Vedenie v oblasti bezpečnosti – návrh a implementácia iniciatívy na rozvoj vodcovských schopností manažérov v oblasti bezpečnosti železníc;
  • Údržba železničného systému- spôsob zainteresovaniapartnerov údržby ako zúčastnené strany v oblasti bezpečnosti železníc.

Udalosť bude oficiálny začiatok prvého európskeho prieskumu o bezpečnosti prostredia v oblasti železníc, ktorý je otvorený pre všetkých európskych odborníkov na železničnú dopravu.

Registrácia bude otvorená začiatkom roka 2021.

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar