Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska konferencia o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore


Začiatok: 12. 09. 2022 12:00

Koniec: 14. 09. 2022 12:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Czech Presidency of the EU Council

Miesto konania: Brno

Štát: Česká republika
Hlavným cieľom Európskej konferencie o výskume bezpečnosti v kybernetickom priestore je rozšíriť naše poznatky a zdieľať informácie a skúsenosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Českej republike a vo svete. Pri príležitosti predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie poskytne konferencia fórum posilňujúce vzájomné prepojenie popredných výskumných pracovísk v oblasti bezpečnostného výskumu nielen z VUT v Brne a Masarykovej univerzity, ale aj konečných užívateľov výsledkov výskumu a zástupcov štátneho sektora z Českej republiky, ako aj zo zahraničia.

Ďalším cieľom je prezentovať aktuálne výzvy a možnosti v tejto oblasti a diskutovať o nich, ako aj zvýšiť povedomie o excelentných výsledkoch bezpečnostného výskumu realizovaného Ministerstvom vnútra a v rámci diskusie oboznámiť členov konferencie s konkrétnymi postojmi účastníkov k súčasnej podobe systému monitorovania technologického pokroku a systému implementácie výsledkov výskumu do praxe. Toto podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť prezentovať kybernetický bezpečnostný výskum ako kľúčovú súčasť systému bezpečnostného výskumu v Českej republike.

V stredu, 14.9., sa v rámci podujatia uskutoční aj brokerage event, ktorý poskytne priestor na hľadanie potencionálnych partnerov do konzorcií pre európske, ale aj národné grantové programy.

Viac informácií:

Zverejnené 27.7.2022, slord

Pridať do Google Calendar