Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EuroNano Forum 2021


Začiatok: 05. 05. 2021 09:00

Koniec: 06. 05. 2021 17:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Od 1. januára 2021 preberá Portugalsko od Nemecka funkciu Predsedníckej krajiny Rady Európskej únie. V rámci svojho predsedníctva, ktoré potrvá do 30. júna 2021, bude organizovať viacero významných podujatí.

Jedným z nich bude aj konferencia EuroNanoForum 2021. EuroNanoforum je vrcholná európska konferencia s dvojročnou periodicitou (2009 – Praha, ČR; 2011 – Budapešť, Maďarsko; 2013 – Dublin, Írsko; 2015 – Riga, Lotyšsko; 2017 – Valletta, Malta; 2019 – Bukurešť, Rumunsko), ktorá sa uskutoční aktuálne online.

Venovaná je nanotechnológiám a pokročilým materiálom – ich príprave, vlastnostiam, prínosu pre rôzne oblasti ekonomiky, zdravotným a bezpečnostným rizikám ako aj ich regulačnému a štandardizačnému rámcu. Konferencie je vždy organizovaná ako tzv. „prezidentská“ konferencia v rámci Pracovného programu oblasti/klastra.

Ďalšie informácie a registrácia bez poplatkov.

Zdroj: REU, 31.3.2021 duj via kas

Pridať do Google Calendar