Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EÚ Space Week 2023


Začiatok: 07. 11. 2023 00:00

Koniec: 09. 11. 2023 20:00

Typ podujatia: Kongres

Organizátor: Európska komisia, Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Miesto konania: Sevilla

Štát: Španielsko
EU Space week 2023 je jedinečnou príležitosťou pozrieť sa zblízka na to, ako európske podniky – a spoločnosť vo všeobecnosti – profitujú z vesmírneho programu EÚ. Tohtoročný EU Space week prichádza s témou “Udržateľné inovácie pre odolnú Európu“. EU space week 2023 bude mať prepracovaný hybridný formát a bude zahŕňať celý rad zasadnutí, plenárnych zasadnutí, podujatí a ukážok, ktoré budú zahŕňať všetko od súčasných a budúcich trendov až po prognózy trhu, obchodné príležitosti, ukážky vesmírnych aplikácií a aktuálne informácie o vesmírnom programe Únie.

Predbežný náčrt programu:

Podujatie sa začne politickými diskusiami na vysokej úrovni a interaktívnou panelovou diskusiou, ktorej sa zúčastnia inovátori a podnikatelia využívajúci údaje a služby vesmírneho programu EÚ.

Druhý deň je venovaný vesmírnemu podnikaniu a možnostiam financovania pre začínajúce podniky, MSP a ďalších inovátorov. Okrem toho zástupcovia EUSPA a Komisie EÚ poskytnú aj aktuálne informácie o najnovších iniciatívach na podporu inovácií vo vesmíre.

Konferencia sa po prvýkrát zameria na vesmír a bezpečnosť EÚ, pričom sa bude zaoberať oblasťami, ako je udržateľné riadenie vesmírnej dopravy a vesmírne prostriedky pre odolnosť.

Súčasťou tohtoročného vydania budú aj platformy konzultácií s používateľmi (UCP). Tieto UCP predstavujú jedinečnú príležitosť na nadväzovanie kontaktov a podporujú spoluprácu a výmenu poznatkov v rámci celého vesmírneho ekosystému EÚ. Táto dynamická platforma umožňuje zainteresovaným stranám, ktoré využívajú vesmírne komponenty EÚ vrátane systémov Galileo, EGNOS, Copernicus a po prvýkrát aj GOVSATCOM a Space Surveillance and Tracking (SST), nielen vymieňať si skúsenosti a odborné znalosti, ale aj aktívne poskytovať cenné požiadavky používateľov. Zhromažďovaním a zapracovávaním vstupov používateľov poskytuje UCP cenné poznatky na zlepšenie vesmírneho programu EÚ a umožňuje účastníkom posilniť kapacity, podporiť inovácie a zvýšiť konkurencieschopnosť vo všetkých aspektoch vesmírneho programu EÚ. Tento rok sa bude venovať 7 témam: Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo; Životné prostredie (klíma a biodiverzita); Železnice; Verejná doprava; Cestná a automobilová doprava; Vesmír a Odolná spoločnosť.

Zverejnené 27.7.2023, slord

Pridať do Google Calendar