Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Knowledge Valorisation Week 2022


Začiatok: 29. 03. 2022 10:00

Koniec: 01. 04. 2022 12:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
V dňoch 29. 3. až 1. 4. 2022 sa bude konať EU Knowledge Valorisation Week 2022 – Týždeň zhodnocovania poznatkov EÚ . Počas akcie budú predstavené príklady politík a nástrojov, ktoré podporujú využívanie výsledkov výskumu a vedecky podložených riešení v prospech všetkých. Univerzity, podnikateľské združenia, výskumné organizácie, umelecké inštitúcie a ďalšie zainteresované strany sa podelia o svoje osvedčené postupy v oblasti zhodnocovania vedomostí.

Týždeň spojí všetky zainteresované strany a tvorcov politík v celej Európe. Podnieti výmenu skúseností a dialóg o spôsoboch zlepšenia investícií, kapacít a zručností v oblasti zhodnocovania vedomostí v Európskej únii.

Program

Registrácia na jednotlivé časti a Valorisation Cafés je otvorená do 30. marca 2022 alebo do naplnenia kapacity.

Zdroj, 7.3.2022, elz

Pridať do Google Calendar