Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Green Week 2021


Začiatok: 31. 05. 2021 00:00

Koniec: 04. 06. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
V dňoch od 31. mája 2021 do 4. júna 2021 sa uskutoční virtuálne podujatie Európsky zelený týždeň 2021. Zamerané bude na dosiahnutie nulového znečisťovania. Sústrediť sa však bude aj na iné dôležité iniciatívy v rámci Európskej zelenej dohody, napríklad v oblasti klímy, novej stratégie pre chemikálie, ako aj iniciatívy v odvetví energetiky, priemyslu, mobility, poľnohospodárstva, rybolovu, zdravia a biodiverzity.

Zelený týždeň EÚ na rok 2021 bude pre všetky zainteresované subjekty a občanov príležitosťou na spoluprácu v snahe dosiahnuť nulové znečisťovanie a vytvoriť čisté životné prostredie.

https://www.eugreenweek.eu/sites/default/files/media/GW21_SoMe-MAIN_SK_FB-TWITTER.png

Znečistenie sa dotýka každého z nás – či už ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, alebo pôdu, kde pestujeme plodiny. Ide o najväčšiu ekologickú príčinu vzniku viacerých fyzických aj duševných ochorení a predčasných úmrtí, a to najmä z radov detí, osôb s niektorými zdravotnými diagnózami a seniorov. Znečistenie sa však nedotýka každého rovnakou mierou. Ľudia v tých najzanedbanejších regiónoch často žijú v blízkosti kontaminovaných lokalít alebo oblastí s hustou premávkou. Znečistenie je zároveň jednou z hlavných príčin straty biodiverzity. Znižuje schopnosť ekosystémov plniť si také funkcie, ako je napríklad zachytávanie uhlíka či dekontaminácia.

Z bohatého programu podujatia vyberáme sekcie relevantné pre program Horizont Európa:

Odkaz na Partnerské podujatia, ktoré sa konajú v celej Európe v rámci #EUGreenWeek.

Ďalšie informácie o programe EU Green Week 2021registrácii na jednotlivé konferencie nájdete na stránke podujatia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizátorov: ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

Zdroj: EK, zverejnené 21.5.2021, mit

Pridať do Google Calendar