Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC oslavuje 10 000 schválených grantov


Začiatok: 06. 05. 2021 11:00

Koniec: 06. 05. 2021 12:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Európska rada pre výskum (ERC)
Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) je prvou paneurópskou grantovou agentúrou  podporujúcou špičkový hraničný výskum a  vedeckú excelentnosť v celej Európe. V priebehu roka 2021 Európska rada pre výskum (ERC) dosiahne dôležitý míľnik – 10 000 špičkových vedcov z celého sveta dostane, vďaka financiám z EÚ, príležitosť pretaviť svoje ambiciózne nápady do konkrétnych výskumných projektov. Pri tejto príležitosti bude zorganizované virtuálne podujatie „Oslavujeme 10 000 držiteľov grantu“. Podujatie sa uskutočni  6. mája 2021 od 11.00 do 12.00 hod. (Bruselského času).

Hraničný výskum ponúka vedcom možnosť realizovať ich nápady a vytvárať objavy, ktoré posúvajú paradigmu a majú výrazný hospodársky, spoločenský a politický dopad. ERC oslávi tento dôležitý míľnik privítaním príjemcu, ktorý získal 10 000 grant. Na podujatí niekoľko príjemcov grantov predstaví výsledky svojich projektov. Počas podujatia ERC zdôrazni aj potrebu pokračovať v podpore hraničného výskumu, keďže úloha vedeckého výskumu je kľúčová pre to, aby naša spoločnosť dokázala čeliť krízam a to najmä v časoch, kedy čelíme rôznym výzvam, jednou z ktorých je napríklad aj stále pretrvávajúca pandémia koronavírusu,

Online podujatia sa zúčastní aj Ursula von der Leyen (predsedníčka Európskej komisie), David Sassoli (predseda Európskeho parlamentu), Mariya Gabriel (komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež), Manuel Heitor (portugalský minister vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania) a Cristian-Silviu Buşoi (predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku EP)

Viac informácií a cely program slávnostného ceremoniálu nájdete tu.

Zdroj: ERC, zverejnené 19.4.2021, slord

Pridať do Google Calendar