Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC granty v oblasti SSH – workshop pre záujemcov


Začiatok: 05. 11. 2021 00:00

Koniec: 06. 11. 2021 00:00

Typ podujatia: Webinár

Miesto konania: online
Plánujete sa uchádzať o ERC granty v oblasti humanitných a spoločenských vied? Využite príležitosť zúčastniť sa praktického mentoringového workshopu!

Formou interaktívnych seminárov, v malých skupinkách, získate individualizované poradenstvo ku koncepcii a rozvoju vedeckého obsahu vášho projektu. Spätnú väzbu poskytnú medzinárodne uznávaní vedci, ktorí pôsobili ako členovia hodnotiacich panelov Európskej rady pre výskum, alebo sami získali ERC granty.

Najbližší workshop sa uskutoční 5. – 6. novembra, online formou. Podujatie je určené výskumným pracovníkom z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktorí sa chcú uchádzať o ERC Starting and Consolidator v najbližších rokoch (2022-2023). Pracovným jazykom je angličtina.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24.septembra 2021. Odporúčame tak urobiť čo najskôr – počet miest je obmedzený a prihlášky sa posudzujú priebežne. K prihláseniu stačí zaslať organizátorom životopis a stručný 2-stranový návrh vášho projektu na erc@iwm.at. Do komunikácie zahrňte aj indikáciu o ktorý typ grantu sa plánujete uchádzať.

Podujatie spoluorganizuje viedenský Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) a Polská Akadémia Vied (PAN). Viac informácii nájdete na webstránke IWM.

Workshop sa zameriava výlučne na koncepciu a dizajn akademických výskumných projektov.

Pre podrobné informácie o grantových schémach ERC a procese podávania žiadostí kontaktujte národný kontaktný bod pre program Európskej rady pre výskum.

Zuzana Reptová – NCP, tel: +421 2 69253 164.

Zdroj: IWM, 19.8.2021, zur

Pridať do Google Calendar