Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EOSC policy event


Začiatok: 03. 05. 2022 09:30

Koniec: 03. 05. 2022 16:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EOSC Future

Miesto konania: Štrasburg/live stream

Štát: Francúzsko
Dňa 3. mája 2022 sa politickí reprezentanti a zástupcovia EOSC stretnú v Štrasburgu, aby prediskutovali vplyv, ktorý môže mať European Open Science Cloud (EOSC) na vnútroštátne a európske politiky.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu EOSC Future v spolupráci s Asociáciou EOSC, Riadiacim výborom EOSC, Európskou komisiou a Univerzitou v Štrasburgu. Zameria sa na európsky politický kontext, ktorý je relevantný pre iniciatívu EOSC. Panelové diskusie a prezentácie programu sa budú venovať množstvu aktuálnych tém vrátane konkrétnych príkladov implementácie a pokroku v oblasti otvorenej vedy.

Konferencia sa uskutoční v Štrasburgu, bude len pre pozvaných hostí. Zároveň bude celé podujatie vysielané naživo na webovej stránke EOSC Future.

Bližšie informácie

Zdroj: EOSC Future, 31.3.2022, mob

Pridať do Google Calendar