Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Urban Mobility Innovation Days 2022


Začiatok: 21. 02. 2022 09:00

Koniec: 04. 03. 2022 16:00

Typ podujatia: Odborný seminár

Organizátor: EIT Urban Mobility

Miesto konania: online
Koncom februára plánuje Európsky inovačný a technologický inštitút EIT Urban Mobility vyhlásiť výzvy v tematických oblastiach:

 • Public Realm
 • Citizen Engagement
 • Academy – Master School and Competence Hub
 • Innovation Call

EIT Urban Mobility Innovation Call bude zameraný na podporu aktívnej mobility, budúcej mobility, udržateľných systémov mestskej logistiky e energetike v dopravnom sektore. Od 21. februára do 4. marca 2022 organizuje EIT sériu informačných a partnerských podujatí, kde sa potenciálni žiadatelia dozvedia všetky informácie k avizovaným výzvam. Okrem tematicky zameraných prednášok k výzvam budú mať účastníci možnosť nadviazať spoluprácu s inými inštitúciami prostredníctvom bilaterálnych online stretnutí na platforme b2match. Tematicky zamerané sekcie sa budú venovať náležitostiam výzvy, procesu predkladania prihlášok, EIT pravidlám, písaniu projektovej žiadosti, finančnému manažmentu a procesu hodnotenia predložených projektových návrhov.

Program podujatia bude zameraný na 4 oblasti:

 • Aktívna mobilita – Active Mobility: 22.2.2022 (10:00 – 11:00)
 • Mobilita budúcnosti – Future Mobility: 22.2.2022 (13:00 – 14:00)
 • Udržateľné systémy mestskej logistiky – Sustainable City Logistics: 24.2.2022 (10:00 – 11:00)
 • Energetika v dopravnom sektore – Mobility and Energy: 24.2.2022 (13:00 – 14:00)

Sprievodné podujatia:

 • EIT Urban Mobility Pre-Call Innovation Day
 • Embedding Citizen Engagement in Mobility Projects
 • Innovation Call Info: RIS Support Session
 • Working with Living Labs
 • Official Call for Innovation Launch
 • Innovation Call Info: Guidance, Rules and Evaluation Process on Innovation
 • PLAZA Training: Introduction to the proposal submission tool
 • Innovation Call Info: Making Financial Sustainability work for your proposal
 • Innovation Call Info: Tips & Pointers for Proposal Writing

Ako sa podujatia aktívne zúčastniť:

 • v online platforme b2match budete mať jedinečnú možnosť zverejniť vaše projektové zámery, ponúkanú expertízu, služby alebo naopak požiadavky na projektových partnerov, ktorých hľadáte na spoluprácu,
 • na online stretnutiach môžete získať nových partnerov na výskumnú a projektovú spoluprácu, zúčastnite sa ich čo najviac!
 • aktívne si prezerajte profily registrovaných účastníkov a hľadajte medzi nimi tých, ktorí ponúkajú zručnosti a aktivity záujmu, ktoré sú chýbajúcim kúskom skladačky pre váš projekt.
 • môžete sa inšpirovať nápadmi ostatných účastníkov, ktorí na podujatí vystúpia v rámci sekcie krátkych prezentácií a predstavia svoje projektové zámery a prebiehajúce výskumné aktivity v daných oblastiach.
 • zaujímavých účastníkov budete môcť kontaktovať aj po skončení podujatia, keďže databáza profilov bude pre registrovaných účastníkov prístupná ešte dlho po ukončení Inovačných dní
 • účasťou a aktívnou prezentáciou vašich aktivít môžete zviditeľniť vaše inovácie a výskum v rámci EIT Urban Mobility ekosystému.

REGISTRÁCIA

Zdroj: EIT Urban Mobility, 2.2.2022, mit

Pridať do Google Calendar