Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT RawMaterials Summit: In Focus


Začiatok: 17. 06. 2021 09:00

Koniec: 17. 06. 2021 15:45

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EIT

Miesto konania: online
Dňa 17.06.2021 sa bude konať online konferencia v rámci EIT Raw Materials s názvom EIT RawMaterials Summit: In Focus. Ide o globálnu konferenciu o inováciách a technológiách v sektore surových materiálov, ktorej cieľom je prepojenie vedy, techniky a inovácií v sektore surovín a prechod na zelenú energiu.

Na summite sa  sa zhromaždia poprední európski priemyselní lídri, podnikatelia, tvorcovia politík a akademici z celého hodnotového reťazca nerastných surovín, aby predviedli inovácie v oblasti nerastných surovín, ktoré prispievajú k cieľu Európskej zelenej dohody pre uhlíkovo neutrálnu budúcnosť.

Program

Viac informácií a možnosť registrácie

EIT Raw MAterials - konferencia

Pre viac informácií k danej téme kontaktujte príslušné NCP.

Zdroj: EIT Raw Materials Summit website, 07.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar