Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing Matchmaking event


Začiatok: 08. 02. 2022 00:00

Koniec: 09. 02. 2022 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EIT Manufacturing

Miesto konania: online
EIT Manufacturing v rámci predprípravy na otvorenie tohtoročnej výzvy na predkladanie projektových návrhov organizuje online Matchmaking event v dňoch 8. až 9. februára 2022, na ktorom je možné vyhľadávať partnerov do formujúcich sa konzorcií.

Hľadanie partnerov k výzve prebieha na platforme AGORA. Táto platforma v rámci EIT Manufacturingu je novou sociálnou sieťou a otvorenou inovačnou platformou pre celoeurópsku výrobnú komunitu.

Viac informácií o plánovanej výzve a text výzvy bude zverejnený na stránke EIT Manufacturing neskôr vo februári 2022.

Viac informácií o podujatí

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing.

Zdroj: stránka EIT Manufacturing, 28.01.2022, erh

Pridať do Google Calendar