Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing 2nd Matchmaking Event 2023


Začiatok: 19. 09. 2023 00:00

Koniec: 20. 09. 2023 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EIT Manufacturing

Miesto konania: online
EIT Manufacturing organizuje v termíne 19. až 20. septembra 2023 online podujatie zamerané na hľadanie partnerov do konzorcií, ktoré sa chystajú podávať projektové návrhy vo výzve EIT Manufacturing 2nd Call for Proposals 2024. Podujatie je organizované online.

Súčasťou podujatia budú prednášky, ako aj priestor na otázky a odpovede. 

Predpokladaný harmonogram výziev v rámci EIT Manufacturing na rok 2023 je zverejnený na ich web stránke.

Registrácia a viac detailov o podujatí

Uzávierka výzvy na podávanie projektových návrhov 2nd Call for Proposals 2024: 20.11.2023 00:00 CEST

Viac informácií o výzve nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 14.08.2023, erh

Pridať do Google Calendar