Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT konferencia k novej stratégii na roky 2021 – 2027


Začiatok: 14. 06. 2021 10:00

Koniec: 14. 06. 2021 17:15

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EIT

Miesto konania: online
conference - New EIT strategy to power Europe´s largest innovation nettwork

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) organizuje dňa 14. júna 2021 pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ podujatie pri príležitosti slávnostného zahájenia svojho Strategického a inovačného programu (SIA) na roky 2021 – 2027.

Stratégia zahŕňa podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní, prekonávanie regionálnych rozdielov inovačných kapacít a tiež zvyšovanie dopadu aktivít existujúcich EIT komunít (KIC). Inštitút tiež plánuje v nasledujúcich rokoch vytvoriť dve nové komunity. Jedna bude pôsobiť v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a druhá v oblasti vodných, morských a námorných sektorov a ekosystémov.

Podujatie je určené inovátorom a organizáciám z oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj zo súkromného sektora, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte a otvorených príležitostiach, ktoré ponúkajú tieto tieto komunity v rámci rámcového programu Horizont Európa.

Bližšie informácie a registrácia na podujatie

Detailný program podujatia

EIT stratégia 2021 – 27

Viac informácií o EIT vám poskytne príslušné NCP.

Zdroj: EIT, zverejnené 12.5.2021, mob

Pridať do Google Calendar