Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Pathfinder Challenges Applicants’ Day


Začiatok: 05. 07. 2022 09:30

Koniec: 05. 07. 2022 12:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Európska rada pre inovácie (EIC) pozýva všetkých záujemcov o schému EIC Pathfinder na EIC Pathfinder Challenges Application Day, ktorý sa uskutoční online 5. júla 2022.

Schéma EIC Pathfinder ponúka netematické (EIC Pathfinder Open) aj tematické výzvy (EIC Pathfinder Challenge).

Tematické výzvy EIC Pathfinder Challenges 2022 boli spustené 15. júna s termínom uzávierky 19. október 2022. Cieľom eventu EIC Pathfinder Challenges Application Day je vysvetliť  a objasniť jednotlivé výzvy ako aj celý aplikačný proces.

Záujemcovia budú mať zároveň možnosť diskutovať o jednotlivých šiestich výzvach EIC Pathfinder Challenges s expertmi na danú oblasť.

Bližšie informácie a popisy k výzvam nájdete na EIC Pathfinder website.

Registrácia na podujatie

Začiatok: 05.07.2022, 09:30

Koniec: 05.07.2022, 12:30

Miesto konania: online

Organizátor: EK

Program:

EIC program

Pridať do Google Calendar