Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC funding opportunities for space start-ups and SMEs


Začiatok: 27. 04. 2022 10:00

Koniec: 27. 04. 2022 13:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EUSPA, EIC

Miesto konania: online
EIC space start-ups
Zdroj: EUSPA

Dňa 27. apríla 2022 o 10:00 organizuje Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA), EIC a EISMEA spoločný webinár s názvom EIC funding opportunities for space start-ups and SMEs.

Webinár sa zameria na pridanú hodnotu nástrojov European Innovation Council (EIC) a bude venovaný schéme EIC Accelerator vhodnej pre malé a stredné podniky, start-upy, scale-upy, ako aj inovátorov jednotlivcov. Účastníci sa dozvedia o možnostiach financovania, prínose a skúsenostiach predchádzajúcich víťazov EIC v oblasti vesmíru v počiatočnom a následnom štádiu. Poskytne tiež príležitosť diskutovať o pravidlách účasti, procese podávania a hodnotenia žiadostí a ďalších podrobnostiach. Účastníci budú môcť klásť otázky odborníkom EIC.

Termín konania podujatia: 27. apríl 2022, 10:00 – 13:00, online

Viac informácií a registrácia

Viac informácií k schéme EIC Accelerator poskytne príslušný národný kontaktný bod programu Horizont Európa

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 12.04.2022, autor: kha

Pridať do Google Calendar