Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa


Začiatok: 27. 06. 2022 10:00

Koniec: 27. 06. 2022 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu pozýva na webinár na tému Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa, ktorý sa uskutoční dňa 27. júna 2022 od 10:00 do 11:30 hod. online.

Na webinári vystúpi so svojimi praktickými tipmi a príkladmi z komunikácie vedeckých výstupov a výsledkov hosť z Českej republiky, Mgr. Eduard Petiška, PhD. z agentúry Sciencecom-agency.

Webinár je určený pre všetkých tých, ktorých zaujíma ako správne komunikovať a diseminovať vedecké informácie, aké nástroje je možné využívať a ako zvyšovať dosah v rámci projektov financovaných z programu Horizont Európa. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi disemináciou, komunikáciou a využívaním (exploatáciou) vedeckých výsledkov.

Program

znam

HEU general

Viac o agentúre:

Sciencecom Agency je prvá česká agentúra zameraná na akademickú komunikáciu. Zaoberá sa prípravou diseminačných plánov k projektovým návrhom uchádzajúcim sa o financovanie z programu Horizont Európa, ale aj tých, ktoré predstavujú povinný výstup realizovaných projektov.

Špecializuje sa tiež na internacionalizáciu komunikácie. Okrem tradičných prostriedkov komunikácie sa zameriavajú aj na nové médiá, ako napr. tvorba webov projektov, príprava a distribúcia tlačových správ a zabezpečenie publikovania popularizačných článkov v online médiách. Diseminuje výsledky napr. na Wikipedii, Facebooku, Twitteri, či v odborných fórach na Redditu.

Akákoľvek komunikácia je doplnená analýzou dát, ktorá dokumentuje jej impakt (napr. zvýšenia počtu zobrazení vedeckých výsledkov, či zvýšenie scientometrického skóre impaktu vedeckého výsledku vo verejnom prostredí – tzv. altmetrika.

17. 6. 2022, kas

Pridať do Google Calendar