Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digital Transformation of Advanced Materials Research & Innovation


Začiatok: 15. 09. 2023 10:00

Koniec: 15. 09. 2023 16:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje dňa 15. septembra 2023 online workshop k téme digitálnej transformácie v oblasti výskumu a inovácií pokročilých materiálov.

V rámci workshopu bude diskusia so zainteresovanými stranami zo súvisiacich národných iniciatív a iniciatív EÚ, so zameraním na to ako najlepšie nastaviť dôveryhodný spoločný systém pre spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií pokročilých materiálov založený na výmene dát o materiáloch.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Zdroj: web stránka EK, 14.08.2023, erh,

Pridať do Google Calendar