Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?


Začiatok: 25. 01. 2022 13:00

Koniec: 25. 01. 2022 14:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu si vás dovoľuje pozvať dňa 25. 1. 2022 od 13:00 – 14:30 hod. na webinár s názvom: Čo v praxi znamená koordinovanie projektu v programe Horizont Európa?

Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s povinnosťami koordinátorov projektov programu Horizont Európa, ktoré im vyplývajú z grantovej dohody a formou moderovanej diskusie predstaviť skúsenosti úspešných slovenských koordinátorov projektov programu Horizont 2020.

Podujatie je určené pre všetkých záujemcov o účasť v projektoch programu Horizont Európa v úlohe koordinátora, najmä pre zástupcov z vysokých škôl a vedecko – výskumných inštitúcií, štátnych a verejných inštitúcií či firemných výskumníkov a aj pre inovátorov.

Program

Prezentácie z podujatia (.zip)

Viac informácií – katarina.simkova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar