Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čo je nové v grantovej podpore tech startupov z EÚ? Novinky v EIC Accelerator


Začiatok: 01. 08. 2023 10:00

Koniec: 01. 08. 2023 11:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Európska komisia na začiatku júna pozastavila prijímanie návrhov do najatraktívnejšieho finančného mechanizmu pre technologické startupy, EIC Accelerator. Od začiatku júla už opäť prijíma žiadosti, avšak pre ne výrazne zmenila systém predkladania. O aktuálnych možnostiach aj podpore, ktorá je pre startupy k dispozícii, poinformujeme na krátkom webinári.

Webinár sa bude konať online, 1. augusta 2023, 10:00-11:00 hod. Odkaz na pripojenie zašleme zaregistrovaným záujemcom e-mailom najneskôr deň pred konaním podujatia. Webinár je určený pre firmy, ktoré už majú základnú znalosť o schéme EIC Accelerator.

Registrácia na podujatie (bezplatne)

Vysvetlíme vám novinky:

  • ako funguje EIC Accelerator od júla 2023
  • ako vyzerá nový systém predkladania krátkych návrhov EIC Accelerator
  • ako sa teraz predkladajú úplné návrhy EIC Accelerator
  • aké sú aktuálne výzvy pre malé (kaskádové) projekty

Prestavíme vám podporu pre prípravu návrhov:

  • Spustenie aktivít EEN2EIC na Slovensku: podpora prístupu k EIC pre startupy z nových členských krajín, firmy vedené ženami a držiteľov Seal of Excellence
  • Podporné služby na národnej a medzinárodnej úrovni

Prezentovať budú:

  • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy
  • Peter Szuttor – národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) z Národnej kancelárie Horizontu Európa pri CVTI SR

EIC Accelerator je finančný mechanizmus Európskej komisie (v rámci programu Horizont Európa) zameraný na mimoriadne inovačné startupy a MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál prostredníctvom prelomových produktov/služieb pre globálny trh. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na rozvoj globálneho predaja (až do 15 miliónov eur).

Organizátori podujatia:

Pozrite si viac o:

EIC Accelerator novinky 2023

Zdroj: Innonews.blog a NKH, 13. 7. 2023, ivf/pes

Pridať do Google Calendar