Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cloud-Edge-IoT – Horizon Europe Information and Virtual Brokerage Session


Začiatok: 02. 02. 2022 09:30

Koniec: 02. 02. 2022 12:30

Typ podujatia: Brokerage event
Informačné podujatie a brokerage event k oblasti Cloud – Edge-IoT v rámci výziev Destinácie 3 a Destinácie 4 Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír sa bude konať online dňa 02.02.2022.

Zameranie podujatia je na témy výzvy:

  • Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (RIA),
  • Open source for cloud-based services (RIA),
  • Programming tools for decentralised intelligence and swarms (RIA)

Podujatie je organizované Európskou komisiou v spolupráci s H-CLOUD (Grant Agreement no 871920), HUB4CLOUD (Grant Agreement no 101016673) a EU-IoT (Grant Agreement no 956671).

V rámci podujatia bude organizovaná pitching session na prezentovanie projektových návrhov. V prípade záujmu prezentovať pitch je potrebné sa registrovať s prezentáciou do 31.01.2022 do 12:00 CET.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Cloud-Edge-IoT call 2022

Viac informácií o Klaster 4:Digitalizácia, priemysel a vesmír a výzvach

Zdroj: Next Generation IoT, 21.01.2022, erh

Pridať do Google Calendar