Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CERIS – INFRA projects: What’s next?


Začiatok: 29. 11. 2021 10:00

Koniec: 29. 11. 2021 12:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: Európska komisia, DG HOME

Miesto konania: online
Zdroj: Európska Komisia

Dňa 29. 11. 2021 od 10:00 hod. môžete online sledovať toto podujatie, ktoré sa zameriava na prezentáciu výsledkov už financovaných vedecko-výskumných projektov z programu Horizont 2020, v rámci tém ochrany európskej kritickej infraštruktúry, po ktorej bude nasledovať otvorená diskusia. Využívanie inovatívnych technológií a ich transfer z laboratória do reálnej aplikačnej praxe predstavuje skutočnú výzvu. Aby sme tomuto procesu lepšie porozumeli, musíme vedieť identifikovať príležitosti a prekážky, ktorým tieto výskumné projekty čelia. Počas podujatia projekty predstavia stratégiu využívania výsledkov, a to aj po skončení projektu.

Registrácia na podujatie.

Program podujatia

Zdroj: EK, 23.11.2021, peb

Pridať do Google Calendar