Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU Stakeholder Fórum 2023


Začiatok: 06. 12. 2023 13:00

Koniec: 07. 12. 2023 16:30

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: Circular Bio-based Europe (CBE JU)

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU), partnerstvo medzi Európskou úniou a konzorciom Bio-based Industries (BIC) oznamuje veľmi očakávané Fórum zainteresovaných strán 2023, ktoré sa uskutoční 6. a 7. decembra 2023 v Bruseli.

Na tomto fóre na tému „Čo ďalej s európskym odvetvím bio-potravín?” sa budú riešiť zásadné otázky, ktoré určujú smerovanie tohto odvetvia.

Viac ako 60 vedúcich predstaviteľov priemyslu, tvorcov politík a popredných výskumných pracovníkov bude počas plenárnych a paralelných zasadnutí diskutovať o výzvach a príležitostiach tohto sektora v kontexte európskych cieľov udržateľnosti.

Súčasťou podujatia bude výstava prelomových biologických riešení vyvinutých vďaka financovaniu zo spoločných zdrojov CBE.

Fórum sa zameriava na stimuláciu dopytu po cirkulárnych riešeniach na bio-báze, skúmanie investičných stimulov a uľahčenie finančného prístupu k cirkulárnej výrobe bio-produktov v Európe. Bude sa tiež zaoberať potrebným výskumom a inováciami (VaI) pre zachovanie vedúceho postavenia tohto odvetvia v Európe.

Cieľom fóra je odhaliť stratégie na podnietenie dopytu, identifikovať faktory pre prijatie bio-produktov spotrebiteľmi a priemyselnými odvetviami a taktiež zhodnotiť úspešné modely z rôznych odvetví, ktoré by mohli byť použiteľné v bio-priemysle.

Doplňujúc tieto témy, spoločný podnik CBE uľahčí hĺbkové diskusie o rozvoji zručností pre odvetvie biologickej výroby a podpore mladých výskumných pracovníkov s cieľom odstrániť existujúce nedostatky a podporiť rast.

Podujatie sa uskutoční v Bruseli a registrácia je otvorená do 24. novembra 2023.

Viac o CBE JU:
Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU) je partnerstvo medzi Európskou úniou a konzorciom Bio-based Industries (BIC) vo výške 2 miliárd EUR, ktoré financuje projekty na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu na báze biologických látok v Európe.

Spoločný podnik CBE pôsobí v rámci  programu Horizont Európa na obdobie 2021 – 2031. Partnerstvo nadväzuje na úspech svojho predchodcu, spoločného podniku pre bio-priemysel (BBI JU), a zároveň rieši aktuálne výzvy, ktorým toto odvetvie čelí.

Viac informácií:

Informácie o podujatí

Program podujatia

Zverejnené  21.11. 2023, slord

Pridať do Google Calendar