Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Budapest Hydrogen Summit 


Začiatok: 04. 04. 2023 09:00

Koniec: 04. 04. 2023 19:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: White Paper Consulting (WPC)

Miesto konania: Budapešť

Štát: Maďarsko
Dňa 4. apríla 2023 sa v hoteli Marriott Budapest koná podujatie s názvom 2. Budapest Hydrogen Summit, ktorý si kladie za cieľ spojiť najvýznamnejšie zainteresované strany a tvorcov politík z regiónu strednej a východnej Európy a mimo nej, aby prediskutovali príležitosti a výzvy prechodu k vodíkovej technológii a zistili, ako by toto palivo mohlo prispieť k bezuhlíkovej budúcnosti. Cieľom konferencie je podporiť medziodvetvový dialóg a výmenu poznatkov, aby sa zabezpečilo rýchle rozširovanie a poskytovanie vodíkového hospodárstva.

Témy podujatia:

  • Úloha vodíka pri energetickom prechode
  • Kľúčové odvetvia, ktoré stimulujú dopyt po vodíku
  • Trhové vyhliadky: Ako skoro a aký veľký môže byť trh s vodíkom?
  • Príležitosti vo výrobe, skladovaní, preprave…
  • Budúcnosť plynárenskej siete a zelený vodík z bioplynu
  • Zvyšovanie výroby vodíka

Podrobnosti:

https://budapesthydrogensummit.com/

Organizátor:

White Paper Consulting (WPC)

Zdroj: NVAS, 31.3.2023, mit

Pridať do Google Calendar