Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie


Začiatok: 09. 07. 2021 09:00

Koniec: 09. 07. 2021 18:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Bridge2HE NCP

Miesto konania: online
V nadväznosti na informačný deň venovaný témam klastra 6 vám ponúkame príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi, diskutovať s nimi o výskume, námetoch, či odborných poznatkoch a rozšíriť svoje kontakty na medzinárodnom virtuálnom podujatí – partnerskej burze zameranej na problematiku znižovania degradácie životného prostredia, riešenia poklesu biodiverzity na súši, vo vodách a oceánoch prostredníctvom transformačných zmien vrátane digitalizácie, prírodnými zdrojmi, potravinovou bezpečnosťou, poľnohospodárstvom, rybolovom, akvakultúrou, potravinovými systémami, obehovým hospodárstvom, udržateľným biohospodárstvom a lesníctvom v súlade s Pracovným programom 2021-2020 a jeho témami pre rok 2021.

Podujatie sa uskutoční 9. júla 2021.

borkerage event - klaster 6

Hlavným cieľom podujatia – brokerage event, ktoré organizujú národné kontaktné body projektu Bridge2HE je sústrediť záujmové strany, univerzity, výskumné inštitúcie, súkromné spoločnosti, obce, združenia, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie, klastre, organizácie zapojené do výskumu a inovácií, ktorí majú v pláne žiadať o financovanie v rámci výziev klastra 6 a umožniť im stretnúť sa a diskutovať o zámeroch na spoločné projekty, zostavení prípadných konzorciách, najmä prostredníctvom on-line bilaterálnych stretnutí partnerov so záujmom o rovnaké témy.

Predpokladom bilaterálnych stretnutí je úspešná registrácia a kvalitný kooperačný profil. Potenciálni koordinátori majú možnosť predstaviť svoje zámery formou cielenej prezentácie.

Podujatie je bezplatné s povinnou registráciou a aktiváciou profilu. Registrácia je otvorená do 6.7.2021.

Kontakt pre súvisiace otázky a informácie: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 22.6.2021, nakh

Pridať do Google Calendar