Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 02. 07. 2021 10:00

Koniec: 02. 07. 2021 14:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Európska komisia, Bridge2HE

Miesto konania: Online
Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE organizujú dňa 2. júla 2021 Brokerage Event pre Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť. Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 22. júna 2021.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať najnovšie informácie z Európskej komisie
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Brokerage - klaster 2

Informačný deň pre klaster 2 je plánovaný na 1. júla 2021.

Program

Podujatie sa uskutoční online a je potrebné sa vopred registrovať.

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP na Slovensku.

Zdroj: EK, 16.6.2021, elz

Pridať do Google Calendar