Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť – predĺžený


Začiatok: 08. 12. 2021 10:00

Koniec: 20. 04. 2022 00:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE

Miesto konania: online
Európska komisia v spolupráci s Bridge2HE zorganizovali dňa 8. decembra 2021 Brokerage Event pre Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť. B2Match platforma bude otvorená do 20. apríla 2022. Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 20. januára 2022.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať najnovšie informácie z Európskej komisie
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Informačný deň pre klaster 2 sa uskutočnil 7. decembra 2021.

Registrácia

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP.

Zdroj: EK, 19.11.2021 / aktualizácia 10.1.2022, elz

Pridať do Google Calendar