Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event: klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť


Začiatok: 19. 10. 2023 10:00

Koniec: 19. 10. 2023 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Net4Society

Miesto konania: online
Net4Society, medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, pripravila Brokerage Event (partnerskú burzu) pre záujemcov o projekty v tejto oblasti. Online podujatie sa bude konať 19. októbra 2023. Registrácia na B2Match platforme je aktuálne otvorená do konca roka 2023.

Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 4. októbra 2023. Informačný deň Európskej komisie pre klaster 2 sa uskutoční 18. októbra 2023.

Hero Image

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Predbežný program

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP – Elena Žáková.

Zdroj: Cluster 2 Brokerage event, 24.7.2023, elz

Pridať do Google Calendar