Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event – Industry 2021


Začiatok: 01. 07. 2021 08:00

Koniec: 01. 07. 2021 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Bridge2HE, EEN
Brokerage Event – Industry 2021, pre klaster 4 programu Horizont Európa, sa uskustoční dňa 01.07.2021 na platforme b2match online. Podujatie organizuje NCP sieť Bridge2HE spolu s Enterprise Europe Network.

Zameranie podujatia je na oblasť Priemysel, ktorá je v pracovnom programe Klastra 4 programu Horizont Európa uvedená v destináciách 1 a 2. Podujatie je príležitosťou pre vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre podanie projektových návrhov do výziev Horizontu Európa. Zúčastniť sa môže akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v Horizont Európa v oblasti Priemyslu.

Pracovný program pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portály v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022).

Klaster 4 - Brokerage Event

Viac informácií a možnosť registrácie

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 15.06.2021, erh

Pridať do Google Calendar