Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bridges – Health, Manufacturing & Energy


Začiatok: 20. 11. 2023 09:00

Koniec: 20. 11. 2023 11:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: EIT Hub Israel
EIT Hub Israel spolu s ISERD a EU Delegation to Israel organizuje dňa 20.11.2023 online podujatie Bridges – Health, Manufacturing & Energy. Hlavným cieľom podujatia je podporiť kreovanie konzorcií na podávanie projektových návrhov v programe Horizont Európa s participáciou organizácií z Európy a Izraela.

Toto podujatie sa špecificky zameriava na matchmaking v nasledujúcich témach programu Horizont Európa:

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie nájdete na web stránke EIT Hub Israel.

Zdroj: EIT Hub Israel, 18.09.2023, erh

Pridať do Google Calendar