Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Breaking ground together: Solutions for urban and post-industrial soil de-sealing


Začiatok: 14. 12. 2023 10:00

Koniec: 14. 12. 2023 12:00

Typ podujatia: Seminár
Misia Pôda stojí na čele transformačnej iniciatívy zameranej na riešenie jednej z najnaliehavejších ekologických výziev súčasnosti strate priepustnosti pôdy.

Tematické podujatie NATI00NS objasňuje rôznorodé aspekty “zapečatenia” pôdy, najmä v mestskom a postindustriálnom kontexte, a skúma inovatívne postupy zamerané na jeho zvrátenie.

Podujatie sa hlbšie zaoberá problematikou straty priepustnosti pôdy, fenoménom, pri ktorom sa prirodzené povrchy pôdy pokrývajú nepriepustnými materiálmi, ako je betón alebo asfalt, čo vedie k zníženiu zdravia pôdy a biodiverzity.

Budú prezentované príkladné snahy v oblasti odstraňovania “zapečatenia” s dôrazom na postupy s účasťou viacerých zainteresovaných strán.

Príklady zdôrazňujú potreba spolupráce medzi vládami, podnikmi, komunitami a občianskou spoločnosťou s cieľom účinne riešiť problém zapečatenia pôdy a podporovať zdravšie mestské ekosystémy.

Pozrite si program podujatia.

Registrácia je otvorená!

Kontakt pre viac informácií . Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: NATI00NS, 6. 12. 2023, nakh

Pridať do Google Calendar