Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bioeconomy and Circular Economy in Central Europe


Začiatok: 16. 03. 2021 09:00

Koniec: 16. 03. 2021 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Miesto konania: online
Regionálna kontaktná organizácia pre Európsky výskumný priestor “Jižní Čechy” v spolupráci s Juhočeskou agentúrou pre podporu inovačného podnikania a Inštitútom cirkulárnej ekonomiky organizujú dňa 16. marca 2021 on-line medzinárodnú konferenciu pod názvom Bioeconomy and Circular Economy, ktorej cieľom je predstaviť súčasný stav a trendy v oblasti bio-ekonomiky a obehového hospodárstva v Českej republike a v strednej Európe.

REGISTRÁCIA: http://bit.ly/bioeconomy2021

PROGRAMME_FB

PROGRAM podujatia:
8:30 – 9:00 online registrácia
9:00 – 9:15 úvodné privítanie
9:15 -10:15 súčasný stav v oblasti bio-ekonomiky a obehového hospodárstva v Centrálnej Európe
10:15 – 11:45 predstavenie projektov v oblasti bio-ekonomiky a obehového hospodárstva

12:30 – 13:30 Aké sú súčasné výzvy v oblasti bio-ekonómie?
13:30 – 14:50 Medzinárodné príklady najlepšej praxe v oblasti bio-ekonomiky a obehového hospodárstva
14:50 – 15:00 Záver podujatia

Zdroj: RKO ERA, 18.2.2021, mit

Pridať do Google Calendar