Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

9th Transport Research Arena


Začiatok: 14. 11. 2022 09:00

Koniec: 17. 11. 2022 17:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: TRA2022

Miesto konania: Lisabon
V dňoch 14. – 17. novembra 2022 sa v Lisabone uskutoční najväčšia európska výskumná a technologická konferencia o doprave a mobilite “Transport Research Arena. Pod heslom „Moving together – reimagining mobility world“ sa TRA2022 sústredí na inovačné riešenia v tomto sektore.

Dopravný priemysel, ktorý čelí prebiehajúcej transformácii, sa stáva modernejším, rýchlejším a bezpečnejším, pričom sa zameriava na udržateľné a digitálne riešenia. V európskej sfére zohráva implementácia udržateľných a inovatívnych dopravných prostriedkov dôležitú úlohu v rámci cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy.

TRA2022 ponúka príležitosť spoločne prehodnotiť celosvetovú mobilitu a ako odpovedať na hlavné výzvy, ktorým v súčasnosti čelí dopravný sektor. TRA Lisabon 2022 bude postavená najmä na týchto pilieroch:

  • Vedecká excelentnosť, výskumné a inovačné výzvy.
  • Najnovší technologický a priemyselný vývoj a inovačné politiky týkajúce sa európskeho výskumu a inovácií v oblasti dopravy.
  • Spolupráca Európy s ostatnými kontinentmi, čím sa zabezpečí výmena poznatkov a skúseností.

Viac informácií o programe, registrácií atď.

Infoleták

Zdroj: TRA2022, 3.11.2022

Pridať do Google Calendar