Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

5th Vienna Production Congress – Smart and Networked Manufacturing


Začiatok: 05. 10. 2022 09:30

Koniec: 06. 10. 2022 15:15

Typ podujatia: Kongres

Organizátor: Technická univerzita Viedeň

Miesto konania: Viedeň/ online
V dňoch 5. až 6. októbra 2022 sa uskutoční kongres s názvom “5th Vienna Production Congress – Smart and Networked Manufacturing” organizovaný Technickou univerzitou Viedeň – Institute of Production Engineering and Photonic Technologies online aj prezenčne vo Viedni.

Konferencia sa zameriava na výzvy inteligentných a vysoko adaptívnych výrobných systémov a vhodných informačných technológií vrátane aplikácie algoritmov strojového učenia na rýchle adaptácie procesov. Špičkoví národní a medzinárodní odborníci z vládnych organizácií, priemyslu a výskumných inštitúcií poskytnú pohľad na najnovšie výsledky technologických, funkčných a implementačných problémov pre priemyselné aplikácie.

Viac informácií o kongrese a možnosť registrácie

Zdroj: EIT Manufacturing, 19.08.2022, erh

Pridať do Google Calendar