Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

5th Citizen Participation and Deliberative Democracy Festival


Začiatok: 12. 06. 2024 09:00

Koniec: 16. 06. 2024 17:00

Typ podujatia: Webinár
V dňoch 12. – 14. júna 2024 sa bude konať už piaty ročník 5th Citizen Participation and Deliberative Democracy Festival / Festival účasti občanov a deliberatívnej demokracie. Tento rok bude festival zameraný na zapojenie občanov pri riešení environmentálnych problémov.

Festival je otvoreným podujatím, na ktorom sa stretávajú ľudia rôzneho zamerania, ktorí pracujú na zapájaní občanov do vedy, tvorby politík a deliberatívnej demokracie v Európe ale aj mimo nej alebo sa o to zaujímajú.

Pagoda symbolising deliberative democracy surrounded by four elements

Výber témy piateho ročníka festivalu nie je potrebné zdôvodňovať. Situácia v oblasti životného prostredia sa neustále zhoršuje. Vedci, aktivisti a environmentálne organizácie čoraz naliehavejšie vyzývajú na prijatie opatrení. Občianske združenia v oblasti klímy a biodiverzity, ako aj iné participatívne iniciatívy sa množia nielen v Európe, ale aj na celom svete, a to na rôznych úrovniach riadenia, organizované verejnými orgánmi alebo organizáciami občianskej spoločnosti. Prijalo sa alebo sa pripravuje mnoho dôležitých politík, z ktorých niektoré výslovne vyzývajú na zapojenie občanov do riadenia týchto otázok, napríklad v oblasti biodiverzity, zmeny klímy, oceánov a pôdy. Aj z týchto dôvodov nastal čas zhodnotiť a zamyslieť sa nad tým, čo sa doteraz dosiahlo, čo je ešte potrebné urobiť, a načrtnúť cestu do budúcnosti a identifikovať chýbajúce aspekty.

Program festivalu bude pozostávať z odborných panelov, prípadových štúdií, ukážok metód a nástrojov, politických a umeleckých intervencií, výskumných úvah, pričom každý deň bude venovaný inej téme.

 

Zdroj, 2.4.2024, elz

Pridať do Google Calendar