Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

4th European AI Alliance: Leading Trustworthy AI Globally


Začiatok: 16. 11. 2023 09:00

Koniec: 17. 11. 2023 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Španielske ministerstvo hospodárstva a digitálnej transformácie a EC

Miesto konania: Madrid, Španielsko
Európske zhromaždenie aliancie AI je vlajkovou loďou, na ktorej sa stretávajú tvorcovia politík a zainteresované strany, aby prispeli k formovaniu európskej politiky umelej inteligencie.

Tohtoročné vydanie zhromaždenia Európskej aliancie AI predstavuje ďalší dôležitý míľnik v implementácii Európskej stratégie AI, pričom zákon o AI smeruje k prijatiu, zatiaľ čo aktualizovaný Koordinovaný plán pre AI počíta s dvomi rokmi implementácie.

Paralelne, a hoci sa na medzinárodnej scéne objavujú pozoruhodné politické a legislatívne iniciatívy, podujatie poskytuje príležitosť na diskusiu o úsilí, akým je nadchádzajúci Dohovor Rady Európy o umelej inteligencii, ako aj o ďalších dôležitých bilaterálnych a multilaterálnych partnerstvách, do ktorých je EÚ aktívne zapojená.

Viac informácií o podujatí

Program

Registrácia

Zdroj: leadingtrustworthyaiglobally.eu, 23. 10. 2023, top

Pridať do Google Calendar