Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

1st European Mission Forum EMiF: “Making Missions Work”


Začiatok: 25. 01. 2023 09:30

Koniec: 25. 01. 2023 16:30

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: Trami

Miesto konania: online
Prvé medzinárodné fórum pre misie EÚ s názvom “1st European Mission Forum EMiN: Making Mission Work” sa uskutoční 25. januára 2023 online od 9:30 – 16:30 hod.

Podujatie poskytne jedinečný priestor na výmenu informácií, ktorá pomôže zainteresovaným stranám pôsobiacim na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni úspešne realizovať európske misie.

Širšej verejnosti bude predstavená európska sieť misií (European Mission Implementation network -EMiN)

Fórum európskych misií spojí všetky zainteresované strany a skupiny aktérov z politického, vládneho sektora, aktérov z občianskej spoločnosti, z obchodného sektora a výskumu a inovácií. Účastníci podujatia budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o ďalších aktéroch podielajúcich sa na implementácií misií EÚ mimo ich bežných sietí.

Program EMiF sa zameriava na transformačný politický prístup Misií EÚ: poskytuje platformu pre informácie a ich interaktívnu výmenu s cieľom pomôcť všetkým zainteresovaným stranám na európskej, národnej a regionálnej úrovni podporiť úspešnú realizáciu Misií EÚ.

Rečníci z Európskej komisie načrtnú politický prístup k Misiám EÚ.

Okrem politického kontextu realizácie misií budú predstavené úspešné príklady, ktoré ilustrujú potenciál uplatnenia nových prístupov na dosiahnutie cieľov misií. Podrobne sa bude diskutovať o otázkach zapojenia občanov do misií, implementácie politík a transformácie sektora výskumu a inovácií.

Na paralelných stretnutiach sa zúčastnia rečníci z komunity výskumu a inovácií, vládneho, politického a podnikateľského sektora a poskytnú príležitosť podrobne prediskutovať témy zapojenia občanov a širokej verejnosti do aktivít misií, implementácie politík a transformácie sektorov výskumu a inovácií:

Hlavné témy podujatia:

  • Účel a perspektívy – Európske misie naprieč oblasťami a úrovňami politiky;

  • Cesta k misijne orientovanému výskumnému a inovačnému systému;

  • Zapojenie občanov – zoznámte sa s misiami a sledujte ich;

Podujatie uzavrie panelová diskusia s prestavitelmi jednotlivých misií a riešiteľmi projektov, ktorá ukáže cestu vpred k úspešnej realizácii 5 Misií EÚ.

Program podujatia

Registrácia

Zdroj: Projekt TRAMI, 10.1.2023, akt. 11.1.2023, mit

Pridať do Google Calendar