Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

16. konferencia o strategickom pláne energetických technológií (SET)


Začiatok: 09. 11. 2022 09:00

Koniec: 10. 11. 2022 13:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: České predsedníctvo Rady EÚ

Miesto konania: Praha

Štát: Česká republika
Cieľom európskeho strategického plánu pre energetické technológie (SET plán) je urýchliť zavádzanie ekologických technológií na podporu prechodu na klimaticky neutrálny energetický systém, prostredníctvom rýchleho a nákladovo konkurencieschopného vývoja nízkouhlíkových technológií. Ich zlepšovaním a znižovaním nákladov sa podporuje spolupráca medzi krajinami EÚ, spoločnosťami a výskumnými inštitúciami, a tým sa plnia kľúčové ciele energetickej únie.

Program 9. 11. 2022 (streda):

 • 9:00 – 9:15         Privítanie
 • 9:15 – 10:30      1. Panel na vysokej úrovni: Nový program výskumu a inovácií v oblasti čistej energie
 • 10:30 – 11:00    Prestávka na kávu
 • 11:00 – 12:00    2. Panel na vysokej úrovni: Úloha plánu SET
 • 12:00 – 13:00    3. Panel na vysokej úrovni: Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja v energetike
 • 13:00 – 14:30    Obed
 • 14:30 – 16:00    4. Tematické paralelné zasadnutia
  • Decentralizované nízkouhlíkové zdroje a nástroje umožňujúce zapojenie spotrebiteľov
  • Zníženie emisií v priemysle prostredníctvom energetickej účinnosti a integrácie obnoviteľných zdrojov energie
  • Výskum a inovácie v životnom cykle budovy
 • 16:00 – 16:30     Prestávka na kávu
 • 16:30 – 17:30    5. Paralelné zasadnutia o prierezových oblastiach
  • Vytváranie zručností a pracovných miest v rámci dvojitého prechodu
  • Digitalizácia a inteligentné siete
  • Integrácia obnoviteľných zdrojov energie a skladovanie na vykurovanie a chladenie priestorov
 • 17:30 – 18:30     6. Jadrová energia pre bezpečný, odolný a udržateľný energetický systém
 • 20:00                  Recepcia/večera

10. 11. 2022 (štvrtok):

 • 8:00 – 9:00            Registrácia a káva
 • 9:00 – 10:00          7. Tematické paralelné zasadnutia
  • Prekročiť rámec hlavného prúdu využívania obnoviteľnej energie
  • Vodík: budúcnosť je už tu a s ňou aj výzvy
  • CCUS: výzvy a potenciál
 • 10:00– 10:30          Prestávka na kávu
 • 10:30 – 11:30         8. Tematické paralelné zasadnutia
  • Z laboratória na trh: urýchlenie zavádzania technológií na trh
  • Na ceste k udržateľnému európskemu batériovému priemyslu
  • Odolné dodávateľské reťazce pre čisté energetické riešenia
 • 11:30 – 12:30        9. Úloha mládeže pri prechode na energetiku
 • 12:30 – 13:00        Spätná väzba na konferenciu/záverečná správa
 • 13:00 Obed

Viac informácií: Stránka podujatia

Zverejnené: 28.9.2022, slord

Pridať do Google Calendar