Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskumné infraštruktúry

Nový Európsky Bauhaus sa nestane šiestou misiou EÚ

Nová európska misia Bauhaus sa stretla s odmietnutím zo strany členských štátov, čo viedlo k zmene jej štruktúry a financovania. Namiesto toho, sa táto iniciatíva zhmotní od roku 2025 na vylepšenú štruktúru a financovanie prostredníctvom programu Horizont Európa

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2024)

Európsky cloud pre otvorenú vedu EOSC (European Open Science Cloud) je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov. Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny […]

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2024)

Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie. Témy výzvy: Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024) HORIZON EUROPE Programme Guide […]