Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Hľadajú sa partneri do vedecko-výskumných projektov (EEN)

V spolupráci so sieťou EEN – Enterprise Europe Network, ktorej sme členom, vám prinášame prehľad možností zapojenia sa do pripravovaných konzorcií v rámci programov EÚ za posledné mesiace. Momentálne na tejto stránke prinášame prehľad aktuálnych ponúk, ktorých celé znenie je dostupne v internom systéme EEN. V prípade, že vás niektorá z ponúk na partnerstvo zaujala […]

Ponuka z Maďarska pre Centrá excelentnosti

Do pozornosti dávame formulár pre vyhľadávanie partnerov od spoločnosti Neumann Nonprofit Ltd. (NEUM), a to do výzvy z oblasti: Rozširovanie účasti a posiľnovanie ERA (WIDERA), pre Centrá excelentnosti (Excellence Hubs – HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01) s uzávierkou dňa 7. 3. 2024 o 17:00 hod. Organizácia má široké portfólio v oblasti digitálnej transformácie, podporuje strategický rozvoj domácej priemyselnej a […]

Ponuka z Maďarska

Výskumný ústav HÉTFA aktívne hľadá spoluprácu ako partner v nasledujúcich výzvach: 1. HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10: Koordinácia politiky na podporu všetkých aspektov inkluzívnych plánov a politík rodovej rovnosti v EVP 2. HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11: Podpora implementácie inkluzívnych plánov rodovej rovnosti. Skúsenosti a odbornosť: HÉTFA so sídlom v Budapešti (Maďarsko) sa špecializuje na analýzu verejnej politiky, ekonomický a sociálny výskum a […]