Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvá: oblasť Zdravie

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-two-stage

Výzva partnerstva v rámci Horizontu Európa – HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-01-two-stage. Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie projektových návrhov v 1. kole je 4. 4. 2024, uzávierka 2. kola je 12. 9. 2024.

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02-two-stage

Výzva partnerstva v rámci Horizontu Európa – HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02-two-stage. Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie návrhov v 1. kole je 4. 4. 2024, uzávierka 2. kola je 12. 9. 2024.

IHI call 7

Výzva IHI call 7 – Uzávierka výzvy: 22. 5. 2024 do 17:00 hod.

IHI call 6

Výzva IHI call 6 – Výzva je dvojkolová, uzávierka 1. kola je 16. 4. 2024, uzávierka 2. kola je 10. 10. 2024.

IHI Call Days for calls 6 and 7

10. – 25. 1. 2024 – séria informačných podujatí k plánovaným výzvam a možnosť vyhľadať partnerov do konzorcií – online

Ponuka z Izraela

Izraelská spoločnosť Avertto Medical LTD vyvinula zariadenie, ktoré nepretržite monitoruje, zisťuje a upozorňuje na mozgovú príhodu ešte pred jej vznikom. Firma hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v rámci EÚ partnerstva Innovative Health Initiative: Innovative Health Initiative JU Call 5 (HORIZON-JU-IHI-2023-05) – Improved prediction, detection, and treatment approaches for comprehensive stroke management V prípade […]

Ponuka z Belgicka

Belgická spoločnosť ALTERTOX, špecializujúca sa v oblasti alternatív k testovaniu na zvieratách, hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v rámci EÚ partnerstva Innovative Health Initiative: HORIZON-JU-IHI-2023-05-01 Accelerating the implementation of New Approach Methodologies and other innovative non-animal approaches for the development, testing and production of health technologies Ponúkaná expertíza: Communication, dissemination, training, public affairs, […]