Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Oceán; moria a vody

CBE JU – pracovný program 2024

CBE JU priority, pracovný program a témy výzvy na rok 2024 s plánovaným termínom otvorenia už v apríli. Poznačte si termín informačného dňa.

Ocean Week 2024

4. – 7. 3. 2024 – stretnutie vizionárov, investoriov a filantropov, matchmaking a Forum Mission Ocean and Waters -podujatie roka v Bruseli

Potravinové systémy

Ponuka od Iris Gavish z Izraela na účasť (partner) v projekte v rámci tém FARM2FORK Témy, ktorých sa ponuka týka: Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7 Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8 Pozrite si […]

Obehové hospodárstvo

Výskumníčka z Estónskej univerzity prírodných vied pracujúca v oblasti potravinárskej vedy a technológie v rámci ERA CHAIR VALORTECH hľadá partnerov na spoluprácu na projektoch v rámci CircBio. Témy, ktoré sú predmetom jej záujmu: Programmed biodegradation capability of bio-based materials and products, validated in specific environments – HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-5 Circular solutions for textile value chains through innovative […]

Obehové hospodárstvo

Výskumníčka z Estónskej univerzity prírodných vied pracujúca v oblasti potravinárskej vedy a technológie v rámci ERA CHAIR VALORTECH hľadá partnerov na spoluprácu na projektoch v rámci FARM2FORK. Témy, ktoré sú predmetom jej záujmu: New healthy and sustainable food products and processes – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 Creating smart and attractive tools to enhance healthy and sustainable food provision, […]

Čisté životné prostredie

Doktor Magnús H. Jóhannsson, významný islandský výskumník s bohatými skúsenosťami hľadá partnerov – konzorcium, ktoré pripravuje návrh na tému Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materials – HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 Dr. Magnús H. Jóhannsson pracuje v The Soil Conservation Service of Iceland (SCSI). Organizuje projekty s obcami a poľnohospodármi na zvýšenie […]

Biodiverzita

Dánska spoločnosť ReallyARobot s inovatívnou technológiou monitorovania voľne žijúcich živočíchov hľadá partnera na spoluprácu s cieľom zdokonaliť a rozšíriť možnosti svojho produktu. Spoločnosť prejavila záujem o účasť na téme Digital for nature – HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2, v rámci výzy Biodiversity and Ecosystem Services Kontakt pre prípad potenciálnej spolupráce je súčasťou ponuky spoločnosti. Viac informácií kontaktujte SK NCP […]