Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

CVTI SR úspešné v programe Interreg Danube

CVTI SR bolo úspešné v rámci projektových návrhov v programe Interreg Danube, keď bude koordinovať projekt HARMONMISSIONS, a tiež bude partnerom v projekte Danube GeoHeCo.

Kaskádová výzva pre mestá – Call for Twin Cities

Konzorcium projektu H2020 s názvom NetZeroCities otvorí 3. mája 2023 výzvu pre mestá – Call for Twin Cities. Tento na mieru šitý twinningový program bude zameraný na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi mestami, ktoré budú vo výzve vybrané (tzv. Twins) a mestami, ktoré v marci 2023 uspeli ako pilotné mestá […]