Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Dohoda o pôde pre Európu

CBE JU – pracovný program 2024

CBE JU priority, pracovný program a témy výzvy na rok 2024 s plánovaným termínom otvorenia už v apríli. Poznačte si termín informačného dňa.

Potravinové systémy

Ponuka od Iris Gavish z Izraela na účasť (partner) v projekte v rámci tém FARM2FORK Témy, ktorých sa ponuka týka: Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7 Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8 Pozrite si […]

Obehové hospodárstvo

Výskumníčka z Estónskej univerzity prírodných vied pracujúca v oblasti potravinárskej vedy a technológie v rámci ERA CHAIR VALORTECH hľadá partnerov na spoluprácu na projektoch v rámci CircBio. Témy, ktoré sú predmetom jej záujmu: Programmed biodegradation capability of bio-based materials and products, validated in specific environments – HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-5 Circular solutions for textile value chains through innovative […]

Obehové hospodárstvo

Výskumníčka z Estónskej univerzity prírodných vied pracujúca v oblasti potravinárskej vedy a technológie v rámci ERA CHAIR VALORTECH hľadá partnerov na spoluprácu na projektoch v rámci FARM2FORK. Témy, ktoré sú predmetom jej záujmu: New healthy and sustainable food products and processes – HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 Creating smart and attractive tools to enhance healthy and sustainable food provision, […]

Čisté životné prostredie

Doktor Magnús H. Jóhannsson, významný islandský výskumník s bohatými skúsenosťami hľadá partnerov – konzorcium, ktoré pripravuje návrh na tému Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materials – HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 Dr. Magnús H. Jóhannsson pracuje v The Soil Conservation Service of Iceland (SCSI). Organizuje projekty s obcami a poľnohospodármi na zvýšenie […]

Biodiverzita

Dánska spoločnosť ReallyARobot s inovatívnou technológiou monitorovania voľne žijúcich živočíchov hľadá partnera na spoluprácu s cieľom zdokonaliť a rozšíriť možnosti svojho produktu. Spoločnosť prejavila záujem o účasť na téme Digital for nature – HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2, v rámci výzy Biodiversity and Ecosystem Services Kontakt pre prípad potenciálnej spolupráce je súčasťou ponuky spoločnosti. Viac informácií kontaktujte SK NCP […]

Inovatívne riadenie

Department of Marketing and Supply Chain Management (MSCM) of Maastricht University, School of Business and Economics hľadá konzorcium pripravujúce návrh v rámci otvorenej témy (ako partner) The role of mainstream media, social media and marketing in fostering healthy and sustainable consumption patterns and how to encourage good practices – HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-3 Ocenili by pozvánku do konzorcia […]

Čisté životné prostredie

Partner search v oblasti zeropollution: Spoločnosť P-Agro Minerals z Lotyšska s expertízou v oblasti získavania fosforu z odpadových vôd na účely hnojenia vyvíja a vyrába ekologický minerálny materiál Letonite, ktorý je špeciálne navrhnutý na uľahčenie získavania fosforu (P) z odpadových vôd. V súlade so zásadami obehového hospodárstva je Letonite použiteľný ako hnojivo bez ďalšieho spracovania. […]